Het begrijpen van rente, inflatie en obligaties

Home » Investing » Het begrijpen van rente, inflatie en obligaties

Rente, inflatie en obligaties

Het bezitten van een band is in wezen als het bezit van een stroom van toekomstige contante betalingen. Die contante betalingen zijn meestal gemaakt in de vorm van periodieke rentebetalingen en de terugkeer van de hoofdsom als de obligatie.

Bij het ontbreken van kredietrisico (het risico van wanbetaling), de waarde van die stroom van toekomstige contante betalingen is gewoon een functie van de gewenste rendement op basis van uw inflatieverwachtingen. Als dat klinkt een beetje verwarrend en de technische, maak je geen zorgen, dit artikel zal breken obligatie prijzen, definieert de term “yield obligaties,” en laten zien hoe de inflatieverwachtingen en de rente de waarde van een obligatie te bepalen.

Maatregelen van Risk

Er zijn twee belangrijke risico’s die moeten worden beoordeeld bij het beleggen in obligaties: het renterisico en het kredietrisico. Hoewel onze focus ligt op hoe de rente beïnvloeden obligatie prijzen (ook wel bekend als het renterisico), moet een obligatie belegger ook bewust zijn van kredietrisico.

Het renterisico is het risico van veranderingen in de prijs van een obligatie als gevolg van veranderingen van geldende rentetarieven. Veranderingen in de korte termijn versus lange rente kan invloed hebben op verschillende obligaties op verschillende manieren, die we hieronder zullen bespreken. Kredietrisico, ondertussen, is het risico dat de uitgever van een obligatie geplande rentebetalingen of aflossingen niet zal maken. De kans op een negatieve credit event of verzuim van invloed op de prijs van een obligatie – hoe hoger het risico van een negatieve credit event voordoet, hoe hoger de rente investeerders zullen eisen om aan te nemen dat risico.

Obligaties uitgegeven door de Schatkist van Verenigde Staten om de werking van de Amerikaanse overheid te financieren staan ​​bekend als de Amerikaanse staatsobligaties. Afhankelijk van de tijd tot de vervaldag, worden ze genoemd rekeningen, nota’s of obligaties.

Beleggers overwegen US Treasury obligaties vrij van het risico van wanbetaling te zijn. Met andere woorden, beleggers zijn van mening dat er geen kans dat de Amerikaanse regering in gebreke zal blijven op rente en aflossingen op de obligaties zij vaststelt. Voor de rest van dit artikel zullen we Amerikaanse staatsobligaties in onze voorbeelden, waardoor het kredietrisico uit de discussie te elimineren.

Het berekenen opbrengst en prijs van een obligatie

Om te begrijpen hoe de rente van invloed op de prijs van een obligatie, moet je het concept van de opbrengst te begrijpen. Hoewel er verschillende soorten opbrengstberekeningen voor de toepassing van dit artikel zullen de effectief rendement (YTM) berekening gebruikt. YTM van een obligatie is gewoon de discontovoet die gebruikt kunnen worden om de contante waarde van alle van contant geld van een obligatie gelijk aan de prijs vloeit.

Met andere woorden, de prijs van een obligatie is de som van de huidige waarde van iedere cashflow, waarbij de huidige waarde van iedere cashflow wordt berekend volgens dezelfde disconteringsvoet. Deze disconteringsvoet is het rendement. Als opbrengst een obligatie stijgt, per definitie, de prijs daalt en wanneer de opbrengst van een obligatie daalt, per definitie, de prijs toeneemt.

Relatieve Opbrengst van een obligatie

De looptijd of duur van een binding mate beïnvloedt de opbrengst. Om deze stelling te begrijpen, moet je begrijpen wat bekend staat als de rentecurve. De opbrengst curve geeft de YTM van een klasse van bindingen (in casu US staatsobligaties).

In de meeste rente omgevingen, hoe langer de looptijd, hoe hoger de opbrengst zijn. Dit maakt intuïtief gevoel omdat hoe langer de tijd voordat een contante stroom ontvangt, hoe groter de kans is dat de vereiste disconteringsvoet (of opbrengst) hoger zal bewegen.

De inflatieverwachtingen Bepaal de Investor’s rendementseisen

De inflatie is ergste vijand van een obligatie. Inflatie holt de koopkracht van een obligatie toekomstige kasstromen. Simpel gezegd, hoe hoger het huidige tempo van de inflatie en de hogere de (verwachte) toekomstige inflatie, hoe hoger de opbrengst zal aan de overkant van de yield curve stijgen, omdat beleggers deze hogere opbrengst zal de vraag om te compenseren voor het inflatierisico.

Short-Term, Long-Term rente en inflatie verwachtingen

Inflatie – evenals de verwachtingen van de toekomstige inflatie – zijn een functie van de dynamiek tussen de korte en de lange rente. Wereldwijd zijn de korte rente de tarieven die door de centrale banken naties. In de Verenigde Staten, Open Market Committee van de Federal Reserve Board (FOMC) stelt de federal funds rate. Historisch gezien, andere dollar luidende korte rente zoals LIBOR, is in hoge mate gecorreleerd met de fed funds rate.

De FOMC beheert de fed funds rate zijn dubbele mandaat van de bevordering van de economische groei, terwijl het handhaven van prijsstabiliteit. Dit is geen gemakkelijke taak voor de FOMC; er is altijd discussie over de juiste Fed funds-niveau, en de markt vormt zijn eigen adviezen over hoe goed de FOMC doet.

Centrale banken hebben geen controle over de lange termijn rente. Marktwerking (vraag en aanbod) te bepalen evenwicht prijsstelling voor de lange termijn obligaties, die op lange termijn de rente te stellen. Als de obligatiemarkt van mening dat de FOMC de Fed funds rate te laag is, de verwachtingen van de toekomstige stijging van de inflatie, wat betekent dat op lange termijn de rente te verhogen ten opzichte van de korte rente heeft gesteld – de rentecurve steiler.

Als de markt gelooft dat de FOMC de Fed funds rate te hoog is ingesteld, gebeurt het omgekeerde, en de lange rente te verlagen ten opzichte van de korte rente – de yield curve afvlakt.

De timing van een Bond de kasstromen en rentevoeten

De timing van een obligatie kasstromen is belangrijk. Dit geldt ook voor de looptijd van de obligatie tot de vervaldag. Als marktpartijen zijn van mening dat er hogere inflatie op de horizon, zal de rente en obligatierendementen stijgen (en de prijzen zullen dalen) om te compenseren voor het verlies van de koopkracht van de toekomstige kasstromen. Obligaties met de langste kasstromen zullen zien hun opbrengsten stijgen en de prijzen dalen het meest.

Dit moet intuïtief zijn als je na te denken over een contante waarde berekening – wanneer u de discontovoet gebruikt op een stroom van toekomstige kasstromen te veranderen, hoe langer tot een cash flow wordt ontvangen, hoe meer de huidige waarde wordt beïnvloed. De obligatiemarkt heeft een maatstaf voor de prijsverandering ten opzichte van rentewijzigingen; Deze belangrijke band statistiek is bekend als duur.

Het komt neer op

Rentetarieven, obligatierendementen (prijzen) en de inflatieverwachtingen te correleren met elkaar. Het verloop van de korte rente, zoals gedicteerd door de centrale bank van een land, is van invloed op de verschillende obligaties met verschillende looptijden verschillend, afhankelijk van de verwachtingen van de toekomstige omvang van de inflatie van de markt.

Bijvoorbeeld, zal een verandering van de korte rente die geen invloed heeft op de lange termijn rente weinig effect op de prijs en de opbrengst van een langlopende obligaties hebben. Echter, kan een verandering (of geen verandering wanneer de markt waarneemt dat men nodig) van de korte rente die op lange termijn rente beïnvloedt grote invloed hebben op de prijs en de opbrengst een lange-termijn obligatie. Simpel gezegd, veranderingen in de korte rente hebben meer van een effect op korte termijn obligaties dan langlopende obligaties, en veranderingen in de lange rente hebben een effect op lange termijn obligaties, maar niet op korte termijn obligaties .

De sleutel tot het begrijpen hoe een verandering in de rente is van invloed op de prijs en de opbrengst van een bepaalde obligatie is naar de plaats op de rentecurve erkennen dat bond ligt (het korte uiteinde of het lange einde), en de dynamiek tussen korte en lange begrijpen rente.

Met deze kennis kunt u verschillende maatregelen van de duur en convexiteit gebruiken om een ​​doorgewinterde obligatiemarkt investeerder geworden.

Ahmad Faishal is now a full-time writer and former Analyst of BPD DIY Bank. He’s Risk Management Certified. Specializing in writing about financial literacy, Faishal acknowledges the need for a world filled with education and understanding of various financial areas including topics related to managing personal finance, money and investing and considers investoguru as the best place for his knowledge and experience to come together.

Author: Ahmad Faishal

Ahmad Faishal is now a full-time writer and former Analyst of BPD DIY Bank. He's Risk Management Certified. Specializing in writing about financial literacy, Faishal acknowledges the need for a world filled with education and understanding of various financial areas including topics related to managing personal finance, money and investing and considers investoguru as the best place for his knowledge and experience to come together.